Mastbeflaggung

18. Juli – 4. August 2017

Grosse Beflaggung (Basel-Tatoo 1. August)

2. Dezember 2017

Mastumlegen, Weihnachtsbeleuchtung anbringen (09:00 Uhr)

6. Januar 2018

Mastumlegen, Weihnachtsbeleuchtung entfernen (10:00 Uhr)